Mūsu biedrībai ir divi galvenie darbības pamatvirzieni:

  • Zivju resursu aizsardzība un pavairošana, kas ietver sevī arī zvejošanas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli;
  • Zvejnieku savstarpējās sadarbības veicināšana.