Vidzemes zvejnieku biedrība publicē pārskata kopsavilkumu par saviem un Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Salacgrīvas sektora veiktajiem zivju resursu aizsardzības pasākumiem 2011.gada rudens zvejas lieguma periodā (dati par laika periodu no 15.septembra līdz 30.novembrim).

 

Veikto reidu skaits: 53

Atklāto pārkāpumu skaits: 13

—Noformēto administratīvā pārkāpuma protokolu skaits: 12

Pēc konstatētajiem pārkāpumiem sākto kriminālprocesu skaits: 1

Pārkāpējiem piemēroto naudassodu kopsumma: Ls 4600

—Kopējā naudas summa, kas pārkāpējiem jāsamaksā par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem: Ls 1401

—Izņemto (no tiem konfiscēto) nelikumīgo zivju tīklu skaits: 39 (5)

—Izņemto (no tiem konfiscēto) nelikumīgo mazizmēra tīklu jeb "televizoru" skaits: 24 (4)

Izņemto (no tiem konfiscēto) nelikumīgo zivju murdu skaits: 1 (1)

—Izņemto (no tiem konfiscēto) nelikumīgo nēģu murdu skaits: 27 (1)

—Izņemto (no tām konfiscēto) nelikumīgajā zvejā izmantoto gumijas laivu skaits: 3 (3)