Aptuveni 20 Vidzemes zvejnieku biedrības (VZB) biedru kopā ar jauniešiem no Zvejniekciema vidusskolas sestdien, Lielās talkas dienā, no plkst.9 līdz 13 sakopa Saulkrastu novada upes - Aģi, Ķīšupi un Pēterupi.

Skolēni talkai pievienojās, pateicoties VZB biedram, kurš Zvejniekciema vidusskolas jauniešiem organizē ar vides izzināšanu saistītas ārpusstundu nodarbības. Turpretim uz talku neieradās vairāki vietējie iedzīvotāji, kuri iepriekš bija solījuši pielikt arī savu roku apkārtnes sakopšanā.

Talcinieki izzāģēja aizlūzušos kokus Aģes krastā, likvidēja neskaitāmus aizdambējumus Ķīšupē, kā arī sakopa Pēterupes lejteci, turklāt visu šo upju krastos tika salasīti cilvēku atstātie atkritumi.

PIRMS.....

 Pirms

Foto: Edgars Zviedris

PĒC.....


Foto: Edgars Zviedris

Talkojot VZB biedri uzgāja arī divus nelikumīgi izliktus nēģu murdus - pa vienam Ķīšupē un Aģē. Abi šie zvejas rīki, protams, tika izņemti.

Foto: Edgars Zviedris

Pēc darba talcinieki pulcējās SIA "Varita" saldētavas teritorijā Skultes ostā, kur viņiem bija sarūpēts gards cienasts.

 

Foto: Edgars Zviedris