Vidzemes zvejnieku biedrība 2016. gadā turpina regulāri veikt zivju resursu aizsardzības kontroles pasākumus. Rīgas jūras līča piekrastē izvilkti 12 bezsaimnieka zivju tīkli ar kopēju garumu 1km un iekšējos ūdeņos 7 bezsaimnieka nēģu murdi. Galvenokārt nelikumīgie zvejas rīki ūdenstilpēs ir ievietoti profesionāli, kas norāda uz pārkāpēja pieredzi un zināšanām nelikumīgā zvejā. Pavasara sezonā jūras piekrastē nelikumīgi ievietotajos zivju tīklos tiek ķertas tieši lašveidīgās zivis. Laši un taimiņi tirgū ir augsti pieprasīti un tieši tāpēc nelikumīgi ievietoto tīklu skaits aug.