Aprīļa mēnesī Vidzemes zvejnieku biedrības biedri sadarbībā ar Valmieras  reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem veikuši 22 zivju aizsardzības un licenču kontroles reidus. Sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma protokoli par makšķerēšanu bez licences. Veikta malu zvejnieku izliktā aprīkojuma izvākšana no upēm un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem: Salacgrīvas novadā izņemti piecpadsmit nēģu murdi un trīs zivju tīkli; Saulkrastu novadā izņemti astoņi nēģu murdi. Uzsākta viena administratīvā lieta par nelegālu nēģu nozvejošanu.