Saulkrastu novada dome sniegusi finansiālu atbalstu 2021.gada rudens periodam Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un zivju migrācijas iespēju atjaunošanai Saulkrastu novada upēs Saulkrastu novada teritorijā, piešķirot  dotāciju biedrības darbībai, ieplānoto aizsardzības pasākumu īstenošanai,  kontroles reidu veikšanai un zivju migrācijas iespēju atjaunošanai. Šā gada oktobrī un novembrī, lašveidīgo zivju nārsta migrācijas periodā, biedrība “Vidzemes zvejnieku biedrība” veikusi 21 reidus iekšējo ūdeņu upēs (Aģē, Ķīšupē, Pēterupē, Inčupē un tās pietekās). Izņemti un konfiscēti 5 zivju tīkli, 15 nēģu murdi, 1 zivju murds, 1 vēžu murds. Rīgas jūras līča piekrastē veikti 7 reidi, reidi veikti ar laivu. Jūrā izņemti un konfiscēti 3 zivju tīkli. Sadarbībā ar Vidzemes VRP inspektoriem ierosinātas 3 administratīvā pārkāpuma lietas iekšējos ūdeņos, 1 administratīvā pārkāpuma lieta jūras piekrastē un uzsākts 1 kriminālprocess.Veikta zivju migrācijas ceļu attīrīšana no kokiem, bebru aizsprostiem Pēterupē un Ķīšupē.

 

Pateicamies Saulkrastu novada domei par sniegto atbalstu zivju resursu aizsardzībā !