Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam  Ervīnam Grāvītim tika adresēts iesniegums kurā:  „Biedrība ”Vidzemes zvejnieku biedrība” kā Zivju fonda projektu „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā” un „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs” pasākumos iesaistītais partneris lūdz, projektu mērķu sasniegšanai, ierosināt pussabrukušā dambja Ķīšupes augštecē pie dzelzceļa tilta Saulkrastu novadā nojaukšanu . ”

No Saulkrastu novada domes 27.04.2011. tika saņemta atbildes vēstule Nr. 0320111109/A676/01.-6.1: Iesniegums par Ķīšupes augštecē pie dzelzsceļa tilta esošā pussabrukušā dambja nojaukšanu tika izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības un vides komitejas 13.04.2011. sēdē, protokols Nr.4. Ivērojot „Latvijas dzelzsceļš” 31.03.2011. sniegto atbildi Nr. DAR-2/560-2011, ka dambis nav viņu bilancē un nav nepieciešamsūdens novadīšanai vai ūdens plūsmas ātruma regulēšanai, komitejas locekļinolēma, Saulkrastu novada domei vērsties pie Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai vienotos par dambja nojaukšanu. ”