Februāra mēnesī Vidzemes zvejnieku biedrības biedri sadarbībā ar Valmieras  reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem veikuši  16 kontroles reidus. Pārkāpējiem sastādīti 10 administratīvā pārkāpuma protokoli, uzsākta viena krimināllieta par nelegālu nēģu nozvejošanu. Vienai personai aprēķināts naudas sods par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem. Veikta malu zvejnieku izliktā aprīkojuma izvākšana no upēm un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem:  Salacgrīvas novadā izņemti četri nēģu murdi; Saulkrastu novadā izņemti divi nēģu toveri un divi zivju tīkli.