Zivju resursu un vides aizsardzības komplekso pasākumu risināšanā, lai cīnītos ar malu zvejniecību, turpinām sadarbību ar esošā reģiona novadu pašvaldībām. Veicam kompleksus pasākumus regulārai un biežākai upju apsekošanai, kā arī veicam malu zvejnieku izliktā aprīkojuma regulāru izvākšanu no upēm un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem, sadarbībā ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu kontroles sektora inspektoriem.