Marta mēnesī  Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu novada upēs un RJL piekrastē  Vidzemes zvejnieku biedrības biedri, sadarbībā ar Valmieras  reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem, veikuši  16 zivju aizsardzības un licenču kontroles reidus. Pārbaudīti 28 makšķernieki. Pārkāpējiem  sastādīts 1 administratīvā pārkāpuma protokols.  Izņemti 7 nēģu murdi, 4 piltuves-trumuļi un 2 zivju tīkli.