Vidzemes zvejnieku biedrība (VZB) sadarbībā ar vairākiem valsts dienestiem oktobra pirmajā pusē Salacgrīvas novadā un Mazsalacas novadā nelikumīgā nēģu zvejā pieķēra četrus vīriešus.

3.oktobrī Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā VZB biedri kopā ar Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes (JIŪP) inspektoriem aizturēja kādu pieredzējušu maluzvejnieku - aptuveni 40 gadus vecu vietējo iedzīvotāju, kurš tikko bija izlicis nelegālu nēģu murdu Svētupē.

Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes (JIŪP) inspektori sadarbībā ar Vidzemes zvejnieku biedrības (VZB) biedriem sestdien, 13.oktobrī, Limbažu novadā aizturēja divus rīdziniekus, kuri ar spiningu centās izmakšķerēt lašus no Vitrupes.

Pa dziļiem brikšņiem apsekojot Vidzemes upju augšteces, vides sargi konstatēja, ka situācija šajās ūdenstilpnēs kopumā ir pozitīva - ūdens līmenis ir tik augsts, ka ar ierastajiem maluzvejnieku rīkiem pēc zivīm faktiski nav iespējams tikt.

Augusta beigās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Iekšējo ūdeņu laboratorijas pētnieki Māris Strūģis, Kaspars Abersons un Jānis Bajinskis Saulkrastu novada upēs - Inčupē, Pēterupē, Ķīšupē un Aģē veica zivju monitoringu. Tas vajadzīgs, lai novērtētu vides stāvokli, bioloģisko daudzveidību un zivju resursu stāvokli upēs, kā arī veiktu ceļotājzivju dabiskās atražošanās novērtēšanu. BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu laboratorijas vadītājs Jānis Birzaks stāsta: „Zivju monitorings Latvijas upēs aizsākts 1992. gadā. Kopš tā laika esam strādājuši vairāk kā 200 upēs, bet daudzgadīgie dati gan mums ir tikai par Salacu, Gauju un Ventu- lielākajām lašupēm”.

VZB - dullie, kuri sargā un bagātina mūspuses upes 

Rit otrais gads, kopš izveidota Vidzemes zvejnieku biedrība (VZB). Lai gan tās centrs un lielākais biedru skaits ir no Salacgrīvas, tomēr biežāk sarunā ar VZB koordinatoru Jāni Brantu tiek pieminēti Saulkrasti. Tā nu sanācis, ka īstajā laikā viņam iznāca satikties ar Saulkrastu uzņēmējiem, kuriem bija līdzīgas intereses kā Jānim un viņa domubiedriem. Te gan jāprecizē, ka šis Brants ir tas pats Auseklī ik pa laikam pieminētais valsts vides inspektors. Biedrība reģistrēta Saulkrastos, tālab, pretendējot uz sev tradicionālo finansējumu Zivju fondā, sadarbības partneros tiek ņemta Saulkrastu pašvaldība. Tā nodrošina arī nepieciešamo līdzfinansējumu. Dažu ideju īstenošanā tiek lūgta naudas piešprice no pašvaldībām, kurās VZB arī reāli darbojas – t.i., Salacgrīvas un Limbažu. No sarunas sapratīsiet, ka daļēji atbalsts no tām arī tiek saņemts.

Subcategories