Šī gada 10. un 11. augustā VVD Liepājas jūras sektors viesojās Salacgrīvā pieredzes apmaiņā ar Valmieras Reģionālās vides pārvaldes inspektoriem un Vidzemes zvejnieku biedriem ,lai pārrunātu ar zvejniecību aktuālās tēmas un savstarpēji dalītos pieredzē ar maluzvejniecības izskaušanu.

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fondam, tika realizēts projekts "Zivju migrācijas ceļu atjaunošana Pēterupes upē Saulkrastu novadā". Ar fonda piešķirtajiem līdzekļiem  tika veikta nārstu vietas rekultivēšana 1105 m2, kritušo un sanesto koku krāvumu izzāģēšana un aizvešana 141 m3, bebru dambju nojaukšana 23 m3, māksļīgi radīto akmens krāvumu nojaukšana 26 m3 kā arī sadzīves atkritumu izvākšana un aizvešana 15 m3. Darbs tika veikts šī gada jūnija un jūlija mēnesī.

Pateicoties Lauka atbalsta dienesta Zivju fondam, tika realizēts projekts "Dabisko dzīvtoņu kvalitātes uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu novada teritorijā".

Pateicoties Lauka atbalsta dienesta Zivju fondam, tika realizēts projekts "Dabisko dzīvtoņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā".

Subcategories