Ar oktobri sācies lašveidīgo saudzēšanas laiks, līdz ar to pastiprināti notiek arī reidi līča piekrastes ūdeņos, Salacā un citās mazākās upītēs.

Lai pārrunātu sadarbību un vienotos par kopējo rīcību lašu un taimiņu dabiskā nārsta aizsardzības pasākumiem, 29.septembrī, Salacgrīvas novada domē tikās novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, (VVD) Valsts vides dienesta, Valmieras reģionālās vides pārvaldes inspektors Jānis Brants, makšķernieku kluba “Salackrasti” pārstāvis Oļegs Sumčenko, Jaunsargu instruktors un 210. Salacgrīvas jaunsargu vienības vadītājs Ojārs Liedeskalniņš, novada kārtībnieki Didzis Žibals un Gunita Biseniece un projektu koordinatore Solvita Kukanovska.

Septembra mēnesī tika iznīcināti 148 bezsaimnieku zvejas rīki. Murdi tika sagriezti, atdalītas dzelzs un plastmasa stīpas no linuma. Metāla dzelzs murdi (piltuves) tika saplacināti un nodoti metāllūžņu pieņemšanas punktā.

Lašu un taimiņu nārsta laikā oktobrī un novembrī Vidzemes zvejnieku biedrība un Valsts vides dienesta (VVD) inspektori pastiprināti kontrolēs upes, kurās nārsto lašveidīgās zivis. Vidzemes zvejnieku biedri un Valmieras reģionālās vides pārvaldes inspektori galveno uzmanību pievērsīs savvaļas lašu nārsta vietām Salacā un tās baseina upē, kā arī Aģē, Pēterupē, Ķīšupē, Inčupē.

Subcategories