Šā gada 15. jūnijā biedrība pabeidza Aģes upes apsekošana, pirms projektu „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā” un „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs” realizēšanas.

 Mūsu biedrība pašlaik darbojas divos projektos:

                  „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā”;

                        „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs”

Šiem projektiem pagaidām tiek īstenota pirmā kārta, bet drīz tiks atvērta projektu pieņemšana otrajai kārtai, kurā „Vidzemes zvejnieku biedrība”, protams, piedalīsies. 

Biedrība lūdz finansiālo atbalstu Salacgrīvas novada domei ar iesniegumu:  Biedrība ”Vidzemes zvejnieku biedrība” vēršas pie Salacgrīvas novada domes ar zemāk izteikto atbalsta lūgumu. darbības mērķi ir veicināt piekrastes teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, vides un ūdeņu aizsardzību; zvejnieku savstarpējās palīdzības un sadarbības attīstības veicināšana, zivju resursu aizsardzība , atražošana un pavairošana visā Vidzemes teritorijā no Ainažiem līdz Carnikavai.

Biedrība 28.03.2011. vēršas pie Limbažu novada domes ar iesniegumu par finansiālo atbalstu: „ Biedrība ”Vidzemes zvejnieku biedrība” vēršas pie Limbažu novada domes ar zemāk izteikto atbalstalūgumu. Biedrības darbības mērķi ir veicināt piekrastes teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, vides un ūdeņu aizsardzību, zvejnieku savstarpējās palīdzības un sadarbības attīstības veicināšana, zivju resursu aizsardzība , atražošana un pavairošana visā Vidzemes teritorijā. Viens no biedrības darbības virzieniem ir zivju resursu un vides aizsardzības kontrole, lai mazinātu maluzvejniecību un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumus ciešā sadarbībā ar JIŪP kontroles sektora inspektoriem.        

Subcategories