Šā gada 26.augustā ir stājies spēkā Zemkopības ministrijas (ZM) lēmums par reņģu zvejas apturēšanu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, kas nozīmē, ka līdz pat gada beigām piekrastes zvejnieki reņģes zvejot vairs nedrīkst.

Šāds lēmums pieņemts tāpēc, ka jau augusta vidū tika sasniegti reņģu nozvejas limiti Rīgas jūras līča piekrastē.

 

 

2010.gada 29.novembrī Eiropas Padome pieņēma regulu, ar kuru tā noteica konkrētu zivju krājumu uz zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kas 2011.gadā piemērojamas Baltijas jūrā. ZM no Latvijas kopējās 2011.gadam paredzētās nozvejas kvotas zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos noteica 2937 tonnas reņģu zvejas iespējas.

 

 

Pagājušajā nedēļā Vidzemes zvejnieku biedrība (VZB) veica Saulkrastu upju apsekošanu, lai apzinātu fiziskos šķēršļus, kas var traucēt rudenī gaidāmajai zivju migrācijai un nārstam.

Apsekošanas laikā Ķīšupē tika konstatēti divi zivju migrācijai kritiski šķēršļi, pie kuru izveidošanas kārtējo reizi vainojami bebri. Pēterupē VZB biedri fiksēja vismaz vienu dambi, kas tuvāko nedēļu laikā noteikti jānojauc, savukārt Aģē vienā vietā zivju migrācijas ceļus ir aizšķērsojis akmeņu krāvums. 

Pagājušajā nedēļā pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" ievāca zivju mazuļu paraugus no Saulkrastu upēm, lai pēc tam tos izpētītu un sniegtu pārskatu par zivju resursu stāvokli šajos ūdeņos.

Detalizēta informācija par monitoringa rezultātiem tiks apkopota gala atzinumā, kas būs gatavs tuvākajā laikā, taču sākotnējais novērtējums ļauj secināt, ka lašveidīgo un nēģu stāvoklis Saulkrastu mazajās upītēs nav tik kritisks, kā varētu likties.

Vidzemes zvejnieku biedrības (VZB) biedri kopā ar Valsts vides dienesta (VVD) inspektoriem šonedēļ trīs naktis pēc kārtas pavadīja slēpnī Saulkrastos, pie Baltās kāpas, mēģinot notvert kādu vietējiem zvejniekiem un vides aizstāvjiem labi pazīstamu maluzvejnieku. Lai gan pats likumpārkāpējs aizbēga, viņam nācās šķirties no nelikumīgajā zvejā izmantotās laivas un loma.

Pamanījuši maluzvejnieka jūrā izliktos tīklus, VVD inspektori no Salacgrīvas un Rīgas, kā arī divi VZB biedri pirmdienas, 15.augusta, vakarā iekārtojās slēpnī Saulkrastos, pie Baltās kāpas, lai sagaidītu, kad tīklu īpašnieks nāks pēc sava loma.

Subcategories