Naktī uz piektdienu, kā arī naktī uz sestdienu Valsts vides dienesta inspektori kopā ar Vidzemes zvejnieku biedrības (VZB) biedriem reidu laikā no Salacas upes izcēla kopumā sešus maluzvejnieku izliktus tīklus.

Naktī uz piektdienu no plkst.1 līdz 3.30 nelikumīgie zvejas rīki tika meklēti no Salacgrīvas ostas mola līdz pirmajam nēģu tacim Salacā. Jau ostas akvatorijā izdevās atrast un izņemt divus neatļauti izliktus tīklus, katru apmēram 30-45 metrus garu, bet netālu no pirmā nēģu tača inspektori kopā ar VZB biedriem uzgāja vēl divus maluzvejnieku tīklus.

Šā gada 26.augustā ir stājies spēkā Zemkopības ministrijas (ZM) lēmums par reņģu zvejas apturēšanu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, kas nozīmē, ka līdz pat gada beigām piekrastes zvejnieki reņģes zvejot vairs nedrīkst.

Šāds lēmums pieņemts tāpēc, ka jau augusta vidū tika sasniegti reņģu nozvejas limiti Rīgas jūras līča piekrastē.

 

 

2010.gada 29.novembrī Eiropas Padome pieņēma regulu, ar kuru tā noteica konkrētu zivju krājumu uz zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kas 2011.gadā piemērojamas Baltijas jūrā. ZM no Latvijas kopējās 2011.gadam paredzētās nozvejas kvotas zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos noteica 2937 tonnas reņģu zvejas iespējas.

 

 

Pagājušajā nedēļā Vidzemes zvejnieku biedrība (VZB) veica Saulkrastu upju apsekošanu, lai apzinātu fiziskos šķēršļus, kas var traucēt rudenī gaidāmajai zivju migrācijai un nārstam.

Apsekošanas laikā Ķīšupē tika konstatēti divi zivju migrācijai kritiski šķēršļi, pie kuru izveidošanas kārtējo reizi vainojami bebri. Pēterupē VZB biedri fiksēja vismaz vienu dambi, kas tuvāko nedēļu laikā noteikti jānojauc, savukārt Aģē vienā vietā zivju migrācijas ceļus ir aizšķērsojis akmeņu krāvums. 

Pagājušajā nedēļā pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" ievāca zivju mazuļu paraugus no Saulkrastu upēm, lai pēc tam tos izpētītu un sniegtu pārskatu par zivju resursu stāvokli šajos ūdeņos.

Detalizēta informācija par monitoringa rezultātiem tiks apkopota gala atzinumā, kas būs gatavs tuvākajā laikā, taču sākotnējais novērtējums ļauj secināt, ka lašveidīgo un nēģu stāvoklis Saulkrastu mazajās upītēs nav tik kritisks, kā varētu likties.

Subcategories