Biedrība Saulkrastu novada domei:              

„Biedrība ”Vidzemes zvejnieku biedrība” kā Zivju fonda projektu „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā” un „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs” pasākumos iesaistītais partneris lūdz rast iespēju piesaistīt Zinātniskā institūta ”BIOR” darbiniekus veikt Saulkrastu novada mazo upju monitoringu pirms esošo projektu īstenošanas.”

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam  Ervīnam Grāvītim tika adresēts iesniegums kurā:  „Biedrība ”Vidzemes zvejnieku biedrība” kā Zivju fonda projektu „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā” un „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs” pasākumos iesaistītais partneris lūdz, projektu mērķu sasniegšanai, ierosināt pussabrukušā dambja Ķīšupes augštecē pie dzelzceļa tilta Saulkrastu novadā nojaukšanu . ”

Šā gada 21. martā tika noslēgta vienošanās starp „Vidzemes zvejnieku biedrību” un Valsts vides dienestu, lai atbalstītu valsts zivju resursu aizsardzības iestādes un sniegtu palīdzību zivju resursu kontrolē. 

Subcategories