Zivju resursu un vides aizsardzības komplekso pasākumu risināšanā, lai cīnītos ar malu zvejniecību, turpinām sadarbību ar esošā reģiona novadu pašvaldībām. Veicam kompleksus pasākumus regulārai un biežākai upju apsekošanai, kā arī veicam malu zvejnieku izliktā aprīkojuma regulāru izvākšanu no upēm un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem, sadarbībā ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu kontroles sektora inspektoriem.

   Februāra mēnesī Vidzemes zvejnieku biedrības biedri sadarbībā ar Valmieras  reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem veikuši  16 kontroles reidus. Pārkāpējiem sastādīti 10 administratīvā pārkāpuma protokoli, uzsākta viena krimināllieta par nelegālu nēģu nozvejošanu. Vienai personai aprēķināts naudas sods par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem. Veikta malu zvejnieku izliktā aprīkojuma izvākšana no upēm un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem:  Salacgrīvas novadā izņemti četri nēģu murdi; Saulkrastu novadā izņemti divi nēģu toveri un divi zivju tīkli.

 

 

 

Janvāra mēnesī  Vidzemes zvejnieku biedrības biedri sadarbībā ar Valmieras  reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem veikuši  15 kontroles reidus. Pārkāpējiem sastādīti 8 administratīvā pārkāpuma protokoli. Vienai personai aprēķināts naudas sods par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem.

Zivju nārsta laikā vides inspektori strādā pastiprinātā režīmā un dodas gan dienas, gan nakts reidos, lai sargātu aizsargājamo zivju populāciju. Cīņā ar maluzvejniekiem šobrīd tiek izmantotas arī mūsdienīgas iekārtas, kas ļauj novērot darbības upju tuvumā arī nakts tumšajā laikā. Latvijas iekšējos ūdeņos paturēt lomā lašus un taimiņus ir aizliegts visu gadu, izņemot atsevišķas, īpaši norādītas teritorijas un licencētās makšķerēšanas vietas. Savukārt nārsta laikā no 1.oktobra arī šajās īpaši norādītajās vietās lašus ķert nedrīkst. Pēdējās desmitgadēs lašu izplatība Latvijā ir būtiski samazinājusies, tādēļ to aizsardzība rudens mēnešos nārsta laikā ir ļoti nozīmīga, īpaši tāpēc, ka tikai neliela lašu populācijas daļa ir spējīga izdzīvot jūrā un atgriezties dabiskajās nārsta vietās sugas turpināšanai. Šī gada rudenī ūdens līmenis Saulkrastu novada upēs ir zemāks, kā citus gadus un nārstojošās zivis ir viegli iegūstams “loms” maluzvejniekiem. Lai nodrošinātu Saulkrastu novada upju aizsardzību un kontroli, ir nepieciešams aktīvi iesaistīt sabiedriskos inspektorus, kas dosies reidos, lai novērstu nelikumīgu zveju. Uz šo brīdi ir aktīvi 5 sabiedriskie inspektori un “Vidzemes zvejnieku biedrības” biedri, kas sadarbībā ar Valmieras RVP resursu kontroles sektora inspektoriem, regulāri veic Saulkrastu novada upju uzraudzību un kontroli. 2018 gada rudens lašveidīgo zivju lieguma  laikā veikti 32 reidi. Reidu laikā no upēm un jūras izņemti 14 zivju tīkli, 1 zivju murds, 2 mazizmēra tīkli, 7 nēģu murdi, 1 gumijas laiva, 1 žebērklis. Sastādīti 3 administratīvo pārkāpumu protokoli.

Lašu saudzēšanas laikā VVD aicina ziņot inspektoriem par iespējamu nelikumīgu šo zivju ieguvi Vides SOS- http://www.videssos.lv

Subcategories